31 FINAŁ WOŚP

 23 stycznia odbyło się spotkanie 40 naszych uczniów, wolontariuszy WOŚP, z p. Krystyną Janicką – szefową Kórnickiego Sztabu WOŚP oraz strażnikami miejskimi, które dotyczyło regulaminu i bezpiecznej organizacji finału akcji. Na zakończenie szkolne koordynatorki przekazały młodym wolontariuszom identyfikatory, puszki, serduszka, szaliki oraz plecaki, aby w dniu finału każdy posiadał charakterystyczne dla akcji emblematy.
   W niedzielę 29 stycznia odbędzie się oczekiwany 31 finał WOŚP, którego hasłem jest „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!”
Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu septycznego i śmierci. Dla przeżycia chorego, u którego wystąpiła sepsa, kluczowe jest jak najszybsze rozpoznanie i włączenie właściwego leczenia – optymalnie w ciągu pierwszej godziny. Dlatego chcemy grać i wygrać z sepsą!
     Wzorem lat ubiegłych szkolne wolontariuszki zbierać będą również datki do Szkolnej Puszki Sztabowej na terenie szkoły, wśród uczniów, nauczycieli i pracowników w dniach 23-27 stycznia. Również pojawią się 25 i 26 stycznia na spotkaniach z rodzicami.
     Liczymy na  wrażliwość naszej społeczności szkolnej i dobrowolne wsparcie akcji.

Agnieszka Półchłopek i Ewelina Cholewa
         szkolne koordynatorki akcji

Skip to content