Kalendarz roku szkolnego


Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2022/2023

 • Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 1 września 2022 (czwartek)
 • I półrocze – 1 września 2022 – 29 stycznia 2023
 • II półrocze – 30 stycznia 2023 – 23 czerwca 2023
 • Zagrożenia I półrocze – 12 grudnia 2022
 • Zimowa przerwa świąteczna – 23-31 grudnia 2022
 • Oceny przewidywane – 9 stycznia 2023
 • Wystawienie ocen za I półrocze – 16 stycznia 2023
 • Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej – 17 stycznia 2023
 • Ferie zimowe – 30 stycznia-12 lutego 2023
 • Rekolekcje wielkopostne – 12-14 kwietnia 2023
 • Wiosenna przerwa świąteczna – 6-11 kwietnia 2023
 • Egzamin ósmoklasisty – 23-25 maja 2023
 • Egzamin ósmoklasisty, dodatkowy termin – 12-14 czerwca 2023
 • Zagrożenia II półrocze – 5 maja 2023
 • Oceny przewidywane – 1 czerwca 2023
 • Wystawienie ocen rocznych – 12 czerwca 2023
 • Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej – 13 czerwca 2023
 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 23 czerwca 2023

Harmonogram dni wolnych od zajęć

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2022 (wtorek)
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2022 (piątek)
 • Boże Narodzenie – 25-26 grudnia 2022
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2023
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2023 (piątek)
 • Poniedziałek Wielkanocny – 10 kwietnia 2023 Święto Pracy – 1 maja 2023 (poniedziałek)
 • Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2023 (środa)
 • Boże Ciało – 8 czerwca 2023 (czwartek)

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych ustalone przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady rodziców, rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego:

 • 31 października 2022 (poniedziałek)
 • 2, 4, 5 maja 2023 (wtorek, czwartek, piątek)
 • 23-25 maja 2023 (egzamin ósmoklasisty)
 • 9 czerwca 2023 (piątek)
Skip to content