Kalendarz roku szkolnego


Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2023/2024

 • Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 4 września 2023 (poniedziałek)
 • I półrocze 4 września 2023 – 04 lutego 2024
 • II półrocze 05 lutego 2024 – 21 czerwca 2024
 • Zagrożenia I półrocze – 21 grudnia 2023
 • Zimowa przerwa świąteczna – 23-31 grudnia 2023
 • Oceny przewidywane – 23 stycznia 2024
 • Wystawienie ocen za I półrocze – 29 stycznia 2024
 • Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej – 30 stycznia 2024
 • Ferie zimowe 12 lutego – 25 lutego 2024
 • Rekolekcje wielkopostne – 03-05 kwietnia 2024
 • Wiosenna przerwa świąteczna – 28 marca – 02 kwietnia 2024
 • Egzamin ósmoklasisty – 14-16 maja 2024
 • Dodatkowy termin – 10-12 czerwca 2024
 • Zagrożenia II półrocze – 14 maja 2024
 • Oceny przewidywane – 04 czerwca 2024
 • Wystawienie ocen rocznych – 09 czerwca 2024
 • Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej – 11 czerwca 2024
 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 21 czerwca 2024

Harmonogram dni wolnych od zajęć

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2023 (środa) 
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2023 (sobota) 
 • Boże Narodzenie – 25-26 grudnia 2023 
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2024 
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2024 (sobota) 
 • Poniedziałek Wielkanocny – 01 kwietnia 2024 
 • Święto Pracy – 01 maja 2024 (środa) 
 • Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2024 (piątek) 
 • Boże Ciało – 30 maja 2024 (czwartek) 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych ustalone przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady rodziców, rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego:

 • 13 października 2023 (piątek), 
 • 30 – 31 października 2023 (poniedziałek, wtorek), 
 • 02 maja 2024 (czwartek), 
 • 14 – 16 maja 2024 (egzamin ósmoklasisty), 
 • 31 maja 2024 (piątek). 
Skip to content