Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej w roku szkolnym 2023/2024

 1. Ewa Kaleta – dyrektor, język angielski
 2. Małgorzata Tabaczka – wicedyrektor, język angielski
 3. Marzena Kołacka – 0a, edukacja wczesnoszkolna
 4. Elżbieta Kubicka – 1a, edukacja wczesnoszkolna
 5. Agnieszka Szary – 1b, edukacja wczesnoszkolna, doradztwo zawodowe
 6. Agnieszka Rzońca-Tomczak – 1c, edukacja wczesnoszkolna
 7. Arleta Rauk – 1d, edukacja wczesnoszkolna
 8. Karolina Majchrzak – 2a, edukacja wczesnoszkolna
 9. Żaneta Tórz – 2b, edukacja wczesnoszkolna
 10. Weronika Janicka – 2c, edukacja wczesnoszkolna
 11. Małgorzata Grzelczak – 2d, edukacja wczesnoszkolna, doradztwo zawodowe
 12. Lidia Krzywińska-Lipiec – 3a, edukacja wczesnoszkolna
 13. Izabela Biernacka – 3b, edukacja wczesnoszkolna
 14. Izabela Mądra-Szermelek – 3c, edukacja wczesnoszkolna
 15. Danuta Turajska – 3d, edukacja wczesnoszkolna
 16. Agnieszka Bartkowiak – 4a, matematyka
 17. Grzegorz Janicki – 4b, język angielski
 18. Magdalena Grzybek – 4c, język polski
 19. Mateusz Nabzdyk – 4d, muzyka, technika
 20. Dorota Melnytska – 4e, język angielski
 21. Filip Soboń – 5a, wychowanie fizyczne
 22. Wiesława Wasielak – 5b, język polski, bibliotekarz
 23. Agnieszka Kryś – 5c, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
 24. Agnieszka Witczak – 5d, chemia, fizyka, technika
 25. Ewa Woszczak – 6a, język polski, język polski dla obcokrajowców
 26. Martyna Berger – 6b, język polski, wychowanie do życia w rodzinie
 27. Agnieszka Chmura – 6c, język angielski
 28. Mateusz Nowak – 7a, wychowanie fizyczne
 29. Arkadiusz Dobosz – 7b, przyroda, biologia, matematyka
 30. Alina Adamczyk – 7c, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
 31. Ewelina Cholewa – 8a, matematyka
 32. Abramczyk-Świerczyńska Katarzyna – terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny
 33. Borczyk Jan – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
 34. Bręczewska Dominika – psycholog
 35. Ciesiółka Bożena – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
 36. Czubanowska Monika – religia
 37. Dobrowolska Anna – geografia
 38. X. Frąckowiak Marek – religia
 39. Frąckowiak Zuzanna – logopeda
 40. Gała Daniel – wychowawca świetlicy
 41. Jagiełło Dorota – pedagog
 42. Jankiewicz Natalia – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
 43. Kaczmarek Anna – język angielski
 44. Kamińska Iwona – technika, plastyka, wychowawca świetlicy
 45. Kamiński Jakub – informatyka
 46. Kiełczewska Danuta – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
 47. Kornaś Karolina – fizjoterapeuta
 48. Księżuk Karolina – matematyka
 49. Kuzikowska Joanna – neurologopeda
 50. Liszkowska Anna – język polski
 51. Matuszewska Agnieszka – wychowawca świetlicy
 52. Mila Patrycja – plastyka, wychowawca świetlicy
 53. Nowak Hanna – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
 54. Nowak Joanna – terapeuta SI
 55. Pacholska Małgorzata – bibliotekarz
 56. Piątkiewicz Aleksandra – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
 57. Płotka Małgorzata – język niemiecki, język angielski, etyka
 58. Potocka Joanna – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, wychowanie do życia w rodzinie
 59. Serediuk Marta – nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
 60. Stankowiak Oskar – wychowanie fizyczne
 61. Stelmach Anna – religia
 62. Stypczyńska Małgorzata – neurologopeda
 63. Warteresiewicz Katarzyna – plastyka, wychowawca świetlicy
 64. Wojtucka Gabriela – terapeuta pedagogiczny
 65. Wojtucka Kaja – terapeuta pedagogiczny
 66. Woźniak Maciej – historia
 67. Piwko Monika – terapeuta pedagogiczny
Skip to content