Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku w roku szkolnym 2022/2023

stan na 1.09.2022 r.

 1. Kaleta Ewa, Dyrektor, język angielski.
 2. Tabaczka Małgorzata, wicedyrektor, język angielski.
 3. Szary Agnieszka, 0a, wychowanie przedszkolne, doradztwo zawodowe.
 4. Majchrzak Karolina, 1a, nauczanie zintegrowane.
 5. Tórz Żaneta, 1b, nauczanie zintegrowane.
 6. Janicka Weronika, 1c, nauczanie zintegrowane.
 7. Grzelczak Małgorzata, 1d, nauczanie zintegrowane, doradztwo zawodowe.
 8. Krzywińska-Lipiec Lidia, 2a, nauczanie zintegrowane.
 9. Żyto Irena, 2b, nauczanie zintegrowane, wychowanie do życia w rodzinie.
 10. Mądra-Szermelek Izabela, 2c, nauczanie zintegrowane.
 11. Turajska Danuta, 2d, nauczanie zintegrowane.
 12. Rauk Arleta, 3a, nauczanie zintegrowane.
 13. Bartkowiak Agnieszka, 3b, nauczanie zintegrowane, matematyka.
 14. Rzońca-Tomczak Agnieszka, 3c, nauczanie zintegrowane.
 15. Kubicka Elżbieta, 3d, nauczanie zintegrowane.
 16. Kołacka Marzena, 3e, nauczanie zintegrowane.
 17. Soboń Filip, 4a, wychowanie fizyczne.
 18. Wasielak Wiesława, 4b, język angielski, biblioteka.
 19. Andrałojć-Kliks Agata, 4c, język polski.
 20. Szlacheta Anna, 4d, język polski.
 21. Woszczak Ewa, 5a, język polski.
 22. Berger Martyna, 5b, język polski.
 23. Chmura Agnieszka, 5c, język angielski.
 24. Nowak Mateusz, 6a, wychowanie fizyczne.
 25. Dobosz Arkadiusz, 6b, przyroda, biologia, matematyka.
 26. Adamczyk Alina, 6c, język polski, historia, wos.
 27. Cholewa Ewelina, 7a, matematyka, technika, informatyka.
 28. Melnytska Dorota, 8a, język angielski.
 29. Koszarek-Szternel Danuta, 8b, matematyka.
 30. Tórz Paulina, 8c, język niemiecki.
 31. Nabzdyk Mateusz, 8d, muzyka, technika.
 32. Grzybek Magdalena, 8e, język polski.
 33. Frąckowiak Marek, religia.
 34. Stelmach Anna, religia.
 35. Czubanowska Monika, religia.
 36. Stankowiak Oskar, wychowanie fizyczne.
 37. Niezgódka Remigiusz, informatyka.
 38. Janczak Kostecka Beata, geografia.
 39. Malinowska Paulina , język angielski.
 40. Półchłopek Agnieszka, biologia, chemia.
 41. Pacholska Małgorzata, biblioteka.
 42. Księżuk Karolina, matematyka.
 43. Merta-Piskorz Anna, psycholog.
 44. Gromada Wiktoria, logopeda.
 45. Wojtucka Kaja, integracja sensoryczna.
 46. Nowak Joanna, integracja sensoryczna.
 47. Wojtucka Gabriela, pedagog specjalny wczesnego wspomagania rozwoju.
 48. Kuzikowska Joanna, logopeda, wczesne wspomaganie rozwoju.
 49. Ciesiółka Bożena, nauczyciel współorganizujący.
 50. Piątkiewicz Aleksandra, nauczyciel współorganizujący.
 51. Matuszewska Agnieszka, nauczyciel współorganizujący.
 52. Kryś Agnieszka, nauczyciel współorganizujący.
 53. Kornaś Karolina, rehabilitant.
 54. Kuchno Rafał, nauczyciel współorganizujący.
 55. Borczyk Jan, nauczyciel współorganizujący.
 56. Moliński Gerard, świetlica.
 57. Jagiełło Dorota, świetlica.
 58. Kamińska Iwona, świetlica.
 59. Mila Patrycja, świetlica.
Skip to content