Kalendarz imprez szkolnych


Termin / Osoba odpowiedzialna / Wydarzenie / Uwagi

WRZESIEŃ  
1 IX E. Cholewa Rocznica wybuchu II wojny światowej  
4 IX D. Turajska Rozpoczęcie roku szkolnego klas 1-3   
15 IX W. Janicka, D. Turajska, K. Majchrzak,  Dzień Kropki I-VIII 
26 IX A. Chmura, Melnytska, Janicki, Płotka, Kaczmarek Międzynarodowy Dzień Języków Obcych I-VIII 
29 IX E. Cholewa Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego I-VIII 
IX/V A. Dobosz, M. Grzelczak Szkolna Liga Wolontariacka kl. 0-VIII  
IX/X A. Rzońca-Tomczak, E. Kubicka Akcja Zbiórka kasztanów dla zwierzyny płowej I-VIII 
IX/V I. Kamińska Ogólnopolski Projekt Edukacyjny “Zabawa Sztuką” świetlica 
IX/XII W. Janicka, Ż. Tórz Akcja “Szkoły Pełne Talentów”  
X/V W. Janicka Międzynarodowy Projekt Edukacyjny “Z kulturą mi do twarzy” 0-III 
X/V D. Turajska Ogólnopolski Projekt Edukacyjny “Z ekologią na Ty” 0-III 
IX/V E. Kubicka Ogólnopolski projekt edukacyjny “Akademia Bezpiecznego Puchatka” 
IX/VI E. Kubicka Ogólnopolski projekt edukacyjny “Literki w akcji” 
IX/V W. Janicka, K. Majchrzak,  Zbiórka nakrętek 0-VIII 
IX  M. Woźniak Bohater ON w Twojej Szkole  
IX/V P. Mila Międzynarodowy projekt edukacyjny „Kreatywne prace plastyczne” świetlica 
IX/VI P. Mila Ogólnopolski projekt edukacyjny “Kreatywne dni nietypowe”  świetlica 
29.IX M. Pacholska  Dzień Głośnego Czytania II 
IX – VM. Grzelczak, A. Dobosz„Jestem małym przyjacielem przyrody”kl. 2d i 7b
PAŹDZIERNIK  
 E. Kubicka, A. Rauk   Pasowanie na ucznia    
A. Rzońca-Tomczak, I. Biernacka Gminny Konkurs Recytatorski “Wpisani w historię” I-III 
A. Piątkiewicz, B. Ciesiółka, J. Potocka,  M. Serediuk  Konkurs plastyczny “Stop przemocy” kl. 0-VIII  
A. Dobosz, D. Melnytska, A. Chmura,  M. Berger, E. Cholewa Wojewódzkie konkursy przedmiotowe: biologia, język angielski, język polski, matematyka  
X-XI A. Witczak Wojewódzki konkurs przedmiotowy: chemia/fizyka kl.VII-VIII 
M. Berger, M. Serediuk Gminny Konkurs Recytatorski “Wpisani w historię”  Kl. IV-VIII 
7–22. X 2023  Ż. Tórz, I. Biernacka, M. Kołacka CodeWeek – Europejski Tydzień Kodowania 0 – III 
2 X 2023 Anna Stelmach, Monika Czubanowska,  ks. Marek Frąckowiak  Dzień Mojego Anioła Stróża 0-VIII 
Anna Stelmach, Monika Czubanowska, ks. Marek Frąckowiak  Niebo – najlepsze z miejsc 0-VIII 
A.Bartkowiak, E.Cholewa Zbiórka darów plastycznych na Fundację Pomocy Dzieciom z chorobami nowotworowymi. 0-VIII 
M. Pacholska Spotkanie autorskie z Yvette Żółtowską-Darską III-V 
M. Pacholska, W. Wasielak NOC BIBLIOTEK IV-V 
I. Kamińska Międzynarodowy konkurs plastyczny “Tęczowy kalendarz” świetlica 
X/V I. Kamińska Autorski Projekt “Tańcowała igła z nitką” – warsztaty szycia świetlica 
Wychowawcy świetlicy Pasowanie na świetliczaka świetlica 
O.Stankowiak Międzyklasowy turniej piłki koszykowej IV-VIII  
27 X K. Majchrzak, W. Janicka, J. Potocka Dzień Dyni I-VIII 
 LISTOPAD  
5 XI D. Turajska, W. Janicka, M. Pacholska Dzień Postaci z Bajek 0-VIII  
XI-II Szary, Turajska Akcja “Góra Grosza” 0-VIII 
11 XI K. Majchrzak, W. Janicka, J. Potocka Konkurs plastyczny ,,Między bielą a czerwienią’’ 0-III 
6 – 10 XI A. Adamczyk, M. Grzybek, M. Nabzdyk “Tydzień z Jadwigą”  IV-VIII 
16 XI A. Piątkiewicz, B. Ciesiółka, J. Potocka,  A. Kryś, M.Serediuk Międzynarodowy Dzień Tolerancji Kl. 0-VIII 
17 XI A. Bartkowiak, Cholewa, K. Księżuk Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia III – VIII 
21 XI D. Turajska, W. Janicka Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień kl. 0-VIII 
26 XI E. Cholewa, Abramczyk – Świerczyńska, I. Biernacka Święto Patrona 0-VIII  
8 XI  A. Chmura, Melnytska, Janicki “Olimpus” z języka angielskiego. Sesja jesienna.  IV-VIII 
9, 10 XI  E. Kubicka, A. Rzońca-Tomczak “Fenek” – ogólnopolski konkurs matematyczny I-III 
XI I. Kamińska, A. Matuszewska, P. Mila Akcja charytatywna “Szyjemy dla dzieciaków z oddziałów szpitalnych” IV – VIII 
XI A. Dobosz, M. Grzelczak Tydzień Edukacji Globalnej I-VIII 
XI Wychowawcy świetlicy Kino świetlicowe świetlica 
 A.Witczak Dzień Wszystkich Świętych   
GRUDZIEŃ  
6 XII  A. Dobosz Konkurs “Science lubie to!”- etap szkolny. kl.VII-VIII  
6-15 XII Janicka, Turajska, Majchrzak “Podziel się przed świętami” 0-VIII 
XII D. Jagiełlo, A. Kryś, N. Jankiewicz Zbiórka dla dzieci z Domu Dziecka.  Przedstawienie świąteczne dla Domu Dziecka oraz Seniorów.  kl..V-VIII 
XII Rauk, A. Bartkowiak, Konkurs na nietypową ozdobę choinkową I-VIII 
XII Szary, M. Kołacka, J. Potocka Konkurs fotograficzny “Drzewko bożonarodzeniowe” 0-III 
21 XII Dobosz, M. Grzelczak Klasowa wigilia bez plastiku. kl. 7b, 2d 
XII A. Piątkiewicz, B. Ciesiółka, J. Borczyk J. Potocka, H. Nowak A. Kryś  Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami Kl.I – VIII 
XII I. Biernacka, Ż. Tórz Konkurs grafiki komputerowej – Kartka Bożonarodzeniowa I – III 
XII A. Stelmach, M. Czubanowska,  ks. M. Frąckowiak Konkurs plastyczny “Bambino Gesu” 0-VIII 
XII A. Stelmach, M. Czubanowska, ks. M. Frąckowiak  “Bożonarodzeniowe spotkanie” 0-VIII 
XII A. Szary, M. Kołacka Powitanie Zimy 0-III 
XII F.Soboń, M.Nowak, O.Stankowiak Międzyklasowy turniej tenisa stołowego IV-VIII 
XII Chmura, Janicki, Melnytska, Płotka Międzynarodowy Wieczorek Bożonarodzeniowy IV-VII 
XII Wychowawcy świetlicy Kiermasz świąteczny świetlica 
STYCZEŃ  
10 I 2024 Ż. Tórz, K. Majchrzak Olimpiada Olimpusek – sprawdzian zintegrowany (sesja zimowa) I-III 
11 I 2024 A. Kaczmarek Olimpiada Olimpusek – sprawdzian z języka angielskiego I-III 
A. Stelmach, M. Czubanowska,  ks. M. Frąckowiak “Mój Patron na 2024 r.” 0-VIII 
A. Stelmach, M. Czubanowska, A. Rauk, A. Tomczak, E. Kubicka “Opatrunek na ratunek”, “Kup pan szczotkę” – zbiórka dla Fundacji Redemptoris Missio 0-VIII 
D.Turajska, W. Janicka Konkurs “Czy znasz legendy polskie?” I-III 
Szermelek, Janicka, Turajska, Majchrzak Dzień Łamigłówek 0-VIII 
10 I 2024 Chmura, Melnytska, Janicki “Olimpus” z j.angielskiego. Sesja zimowa. IV-VIII 
I/II J. Kamiński, Cholewa, I.Biernacka Tydzień Bezpiecznego Internetu   
LUTY  
6 II 2024 I.Biernacka, Ż. Tórz, K. Majchrzak DBI – Dzień Bezpiecznego Internetu I – III 
8 II 2024 W. Janicka, D. Turajska Tłusty czwartek – sprzedaż pączków I-VIII 
11 II M. Pacholska, W. Wasielak Randka w ciemno z książką – akcja przed feryjna  0-VIII 
II D. Turajska, W. Janicka Konkurs ortograficzny dla 1-3 I-III 
II/III D.Jagiełło, A. Kryś, N. Jankiewicz Tydzień Walki z Depresją Kl. IV-VIII 
II A.Stelmach, M. Czubanowska,  ks. M. Frąckowiak “Misyjna Walentynka” 0-VIII 
II M.Nowak Międzyklasowy turniej w dwa ognie IV-VIII 
MARZEC  
2 III A. Dobosz Konkurs “Science lubię to!”- etap finałowy kl.VII-VIII 
6,7 III A. Rzońca-Tomczak, E. Kubicka “Zuch semestralny” – konkurs I-III 
III E. Kubicka, A. Rzońca-Tomczak Konkurs “Mistrz Kaligrafii” I-III 
13 III –21 III Turajska, Janicka, Szermelek Podziel się przed świętami VII-VIII 
14 III A. Bartkowiak, Cholewa, K.Księżuk Dzień liczby pi. IV – VIII 
20 III Chmura, Melnytska, Janicki “Olimpus” z języka angielskiego. Sesja wiosenna. IV-VIII 
21 III D. Turajska, W. Janicka Dzień Kolorowej Skarpetki kl.0-VIII 
21 III A. Szary, M. Kołacka Powitanie Wiosny 0-III 
21 III A. Piątkiewicz, B. Ciesiółka, J. Potocka, H. Nowak, A. Kryś  Akcja sprzedaży babeczek na rzecz osób niepełnosprawnych ze stowarzyszenia “Klaudynka” kl.0-VIII 
III A. Rauk, A. Bartkowiak, Cholewa Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy: Zintegrowany i Matematyczny Leon I-III I-VIII 
III A. Rauk, A. Piątkiewicz Konkurs plastyczny: “Kartka Wielkanocna” I-IV 
III A. Szary, M. Kołacka Konkurs Piosenki Dziecięcej 0-III 
III Bartkowiak, E. Cholewa Zbiórka darów plastycznych na Fundację Pomocy Dzieciom z chorobami nowotworowymi. 0-VIII 
III/IV A. Dobosz, M. Grzelczak Szkolna łąka kwietna – wysiew roślin IId-IV 
III A. Witczak Konkurs PGE – Budowa turbin wiatrowych VII-VIII 
27 III E. Woszczak, M. Grzybek, A. Adamczyk, M. Nabzdyk Międzynarodowy Dzień Teatru  VII-VIII 
KWIECIEŃ  
2 IV A. Piątkiewicz, B. Ciesiółka, J. Potocka, H. Nowak, A. Kryś  Światowy Dzień Świadomości Autyzmu Kl. I-VIII 
8-12 IV Chmura, Melnytska, Janicki The Big Challenge V-VIII 
25 IV  W. Wasielak, M. Pacholska, M. Berger Mistrz Pięknego Czytania… IV-VI VII-VIII 
22 IV  M. Grzelczak, A.Dobosz Światowy Dzień Ziemi Kl IId 
KlVII-VIII 
IV/V A. Dobosz, M. Grzelczak Konkurs “ECOKONKURS” zbiórka odzieży I-VIII 
IV A, Bartkowiak, Cholewa  Konkurs “Orzeł matematyczny” II – VIII 
23 IV L.Krzywińska-Lipiec,I.Mądra-Szermelek, M.Pacholska Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 0-III 
23 IV A. Adamczyk, M. Grzybek Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich IV-VIII 
25 IV Turajska, Janicka, Pacholska “Konkurs Pięknego Czytania” I-III 
IV A. Majchrzak, M. Kołacka “Konkurs recytatorski” I-III 
IV I.Biernacka, A.Bartkowiak Konkurs grafiki komputerowej: ”Kartka dla mamy”. I-III 
IV M. Pacholska Konkurs literacko-plastyczny “Stwórz lapbooka do ulubionej książki” III-V 
3-5 IV A. Stelmach, M. Czubanowska Ks. M. Frąckowiak Rekolekcje szkolne I-VIII 
22-26 IV  M. Czubanowska, Ks. M. Frąckowiak,  A. Stelmach Tydzień Biblijny I-VIII 
IV F.Soboń Międzyklasowy turniej piłki nożnej IV-VIII 
30 IV M. Woźniak Dzień “Biało-Czerwonej” I-VIII  
IV K. Majchrzak, J. Potocka Wystawa zwierząt  
IV – V Bartkowiak, Cholewa, K. Księzuk Tydzień z matematyką  IV – VIII 
MAJ  
IV/V M. Grzelczak, A. Dobosz Kiermasz kwiatów i ziół doniczkowych kl.2d i kl.4  
V M. Pacholska, W. Wasielak Pasowanie na czytelnika 
V M. Pacholska Warsztaty literacko-plastyczne z Joanną Krzyżanek Chętne klasy 
V M. Pacholska, D. Turajska Kiermasz książki używanej Dajemy drugie życie książkom (Szkolne Koło Wolontariatu) Wszyscy chętni 
8-15 V M. Pacholska, W. Wasielak Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 0-VIII 
20-29 V A. Stelmach, M. Czubanowska,  ks. M. Frąckowiak “Akcja Dzieci Dzieciom” 0-VIII 
V/VI A.Rauk, I.Biernacka “Spacerkiem po Bninie” III 
CZERWIEC 
7 czerwca E. Kubicka, A.Rzońca-Tomczak “Dzień Pustej Klasy” 0-VIII 
VI M. Pacholska, D. Turajska Tydzień Czytania Dzieciom – Starsi – młodszym (Szkolny Klub Wolontariatu) 0-VIII 
VI M.Nowak, O.Stankowiak, F.Soboń Dzień Dziecka/ Dzień Sportu 0-VIII 
21 czerwca W. Janicka, K. Majchrzak, J. Potocka Zakończenie roku szkolnego 0-3 
21 czerwca M. Nowak, A. Dobosz, A. Adamczyk Zakończenie roku szkolnego 4-8 Skip to content