Akcja sprzedaży babeczek na rzecz stowarzyszenia „Klaudynka”

21 marca 2024 r. z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa zorganizowana została szkolna akcja sprzedaży babeczek, a uzyskane w ten sposób środki zostały przeznaczone na rehabilitację osób niepełnosprawnych z Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”. Dzięki zaangażowaniu rodziców, opiekunów, pracowników szkoły i uczniów udało się zebrać kwotę w wysokości 603,50 zł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wsparły akcję.

Aleksandra Piątkiewicz, Bożena Ciesiółka

Szkolne Koło Wolontariatu

Skip to content