Jak zaplanować wiosenne porządki? – praca metodą projektu w klasie 1d

Dzisiaj dzieci podczas zajęć pracowały projektowo podczas zadań wykonywanych do tematu „Jak zaplanować wiosenne porządki”? Na początku podczas swobodnych wypowiedzi zastanawiały się co oznacza pojęcie „wiosenne porządki”? Następnie wysłuchały wiersz Jana Brzechwy pod tym samym tytułem i ponownie wypowiedziały się na ten temat. Po przeszły do działania. Podzieliły się na zespoły i otrzymały rysunki nad którymi miały się zastanowić jak można dokonać porządków, żeby prawidłowo posegregować otrzymane elementy. I tak na początku podzieliły elementy na zbiory według pór roku, następnie według kolorów, następnie na kwiaty, zwierzęta, rzeczy jadalne i garderobę. Dostrzegły, że elementy można podzielić różnie i stworzyć różne zbiory ale też zauważyły, że jest cześć wspólna, która może przynależeć do kilku zbiorów. Po zabawie dzieci podczas burzy mózgów wypowiedziały się co może być kolekcją, opowiedziały o swoich kolekcjach a następnie obejrzały film na ten temat. Po obejrzeniu filmów podsumowaliśmy projekt poprzez zabawę, w której dzieci ustawiały się w odpowiednim miejscu  w zależności od ulubionej pory roku, koloru, lodów czy poruszania się różnymi pojazdami. W ten sposób utrwaliły sobie pojęcie zbioru, części wspólnej, kolekcji.

Opracowała: Arleta Rauk

Skip to content