Lista podręczników do religii

Religia – sześciolatki TAK! Jezus mnie kocha Red. Ks. dr K.Mielnicki, E.Kondrak,   Jedność  Kielce  AZ-04-01/20-KI-1/20 
Religia klasa 1 Poznaję BOŻY ŚWIAT Red. Ks. dr K.Mielnicki, E.Kondrak Jedność Kielce  AZ-11-01/18-KI-4/20 
Religia klasa 2  Odkrywam KRÓLESTWO BOŻE Red. Ks. dr K.Mielnicki, E.Kondrak   Jedność Kielce  AZ-12-01/18-KI-7/21 
Religia klasa 3  POZNAJĘ JESUSA Red. Ks.dr K.Mielnicki, E.Kondrak   Jedność Kielce  AZ-13-01/18-KI-14/22 
Religia klasa 4 Pan Jezus jest naszym życiem (dwie części) Ks. Dr Paweł Płaczek Święty Wojciech Poznań  AZ-14-01/18-PO-6/23 
Religia klasa 5 Bóg szuka człowieka (dwie części) S.Beata Zawiślak, ks.dr Marcin Wojtasik Święty Wojciech Poznań  AZ-21-01/18-PO-2/20 
Religia klasa 6  Jezus nas zbawia (dwie części)  S.Beata Zawiślak, ks.dr Marcin Wojtasik  Święty Wojciech Poznań  AZ-22-01/18-PO-2/21 
Religia klasa 7  Bóg wskazuje nam drogę (dwie części) S.Beata Zawiślak, ks.dr Marcin Wojtasik   Święty Wojciech Poznań AZ-23-01/18-PO-2/22 
Religia klasa 8  Mocą Ducha Świętego zmieniamy świat (dwie części) S.Beata Zawiślak  Święty  Wojciech Poznań  AZ-24-01/18- PO-7/23 
Skip to content