Poczuj chemię do chemii, czyli chemiczne ogrody

     3 stycznia, w środku zimy, uczestnicy Koła Chemicznego wykonali eksperyment wykorzystujący zjawisko osmozy i dysocjacji. Do zlewki z roztworem szkła wodnego wsypywali odważone ilości różnokolorowych soli i obserwowali rosnące, barwne wykwity przypominające dziwne rośliny. 
Następnie poznali mechanizm tej reakcji polegający na tym, że wokół rozpuszczających się kryształów soli powstaje błonka krzemianu metalu, która zasysa wodę, pęka a następnie uwalnia kolejne kationy metalu, reagujące znów ze szkłem wodnym. Dzięki temu następuje powolny wzrost solnych struktur.
      Na zakończenie zajęć pasjonaci chemii przenieśli się na głębszy poziom strukturalny – zagłębili się wirtualnie we wewnętrza atomów i rozpoznawali elementy ich budowy.

Zajęcia prowadziła: Agnieszka Półchłopek

Skip to content