Poczuj chemię do chemii, czyli zajęcia w Centrum Chemii w Toruniu

28 marca grupa 25 uczniów o zainteresowaniach chemicznych z kl. 7-8 Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku wyjechała do Torunia na zajęcia laboratoryjne, w ramach realizowanej innowacji . 
W Centrum Chemii młodzi pasjonaci rozpoczęli eksperymentowanie od „Kuchni MoleCOOLarnej” – odważali i wykonywali mieszaniny reagentów zawierających, między innymi, soki owocowe. Następnie korzystając z techniki małej skali, tworzyli wężyki, kuleczk i inne kształty pozwalające wykonać fantazyjne kompozycje. Wszystkie elementy były równie piękne, jak i jadalne. Druga godzina warsztatów była iście „pirotechniczna”. Wszystkie wykonywane w parach reakcje spalania butanu, etynu, alkoholu dotyczyły obserwacji przemian egzotermicznych, płomieniowych, wnioskowania i pisania równań reakcji. W trzeciej części zajęć odbyły się zaskakujące pokazy spalania butanu. 
Dla naszych uczniów, prowadząca zajęcia p. Dominika Strutyńska, wykonała ekscytujące doświadczenie o nazwie „ręce proroka” . Po wyjaśnieniu zasad bezpieczeństwa uczestnicy mogli również  je wykonać. 
Kolejne warsztaty, dotyczące cukru i jego właściwości, realizowane były w Manufakturze Słodyczy. Tym razem nasi uczniowie własnoręcznie wykonywali z masy sacharozowo-glukozowej kolorowe lizaki. Dodatkowym słodkim akcentem były zakupy tradycyjnych toruńskich pierników oraz spacer z przewodnikiem pięknymi, historycznymi uliczkami Starówki.
      To fascynujące naukowo spotkanie z wielką chemią w małej skali zostanie już na zawsze w pamięci uczestników.
     Realizacja zajęć laboratoryjnych w toruńskim  Centrum Chemii została dofinansowana z grantu edukacyjnego Wydziału Ochrony Środowiska naszej gminy, za co dziękują młodzi chemicy, organizatorki – Agnieszka Półchłopek, Danuta Koszarek-Szternel oraz opiekun wycieczki Rafał Kuchno.

Opracowała: Agnieszka Półchłopek

Skip to content