Ponad granicami – spotkanie z Tomaszem Siudą – 18.11.2022 r.

Kolejną osobą, z którą w ramach TEG spotkali się nasi starsi uczniowie, był pan Tomasz Siuda – artysta fotografik i podróżnik. Nasz gość zabrał uczestników w fotograficzną podróż „Ponad granicami”.
Jedna z nich dotyczyła ekologii i puszczy amazońskiej wypalanej, dewastowanej w zastraszającym tempie, gdzie na wykarczowanych terenach zakłada się wielkie plantacje soi oraz pastwiska dla bydła, z którego steki trafiają do naszych sklepów. Może warto więc zastanowić się, czy poprzez swoje przyzwyczajenia konsumpcyjne nie „podpalamy lasów Amazonii?” 
Następna granica ukazywała świat młodych ludzi w Iranie, gdzie wolność i demokracja są brutalnie ograniczane, prowadząc do cierpień i chęci ucieczki z tego kraju. Dalsza podróż zaprowadziła uczestników do Nowego Jorku, który poprzez swoją wielokulturowość, otwartość i akceptację dla różnorodności szeroko otwiera granice wolności, uświadamiając, jak wielką jest to wartością. 

Prelekcji towarzyszyła duża fotograficzna wystawa zdjęć naszego gościa, którą przez tydzień można było zobaczyć w murach szkoły.

Organizatorka: Agnieszka Półchłopek

Skip to content