Akcja Dzieci Dzieciom

W minionych dniach w naszej Szkole przeprowadziliśmy Akcję DZIECI DZIECIOM, która polegała na zbiórce mydeł w kostkach dla rówieśników z Afryki. Dzięki temu nauczyliśmy się wrażliwości na potrzeby innych oraz pracy nad empatią wobec osób potrzebujących.

W ramach Akcji zebraliśmy 148 mydeł. Zostaną one przekazane Fundacji REDEMTORIS MISSIO w Poznaniu.

WSZYSTKIM OSOBOM, które przyniosły mydełka składamy WIELKIE PODZIĘKOWANIA!!!

Skip to content