„Archipelag Skarbów” w Szkole Podstawowej nr 2 

W dniach 14-15 marca realizowany był program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”, dedykowany uczniom klas 7-8, który od lat wpisany w szkolne działania wspierające młodego człowieka w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji, dokonywaniu właściwych i bezpiecznych wyborów. Głównymi realizatorami dwudniowych spotkań byli edukatorzy – Anna Dyndul, Rafał Guza i Jakub Placha – z Fundacji Wychowanie w Dialogu.
Dzięki spotkaniom młodzież z sześciu klas miała możliwość uczestniczenia w programie, którego celem jest długofalowe zapobieganie zachowaniom ryzykownym takim jak: przemoc rówieśnicza, korzystanie z alkoholu i narkotyków, oglądanie pornografii, poniżanie innych, a z drugiej strony motywowanie młodych ludzi do realizacji swoich marzeń, pasji i unikania zachowań problemowych, mogących przekreślić piękne plany. 
W trakcie warsztatów wykorzystujących obrazy, muzykę i liczne metafory przekazywana była wiedza o sposobach budowania relacji opartych na zaufaniu i szacunku, radzeniu sobie ze złością, gniewem, zakochaniem, pobudzeniem. Przeprowadzono również trening asertywności, w ramach  którego uczestnicy ćwiczyli umiejętność przeciwstawiania się presji otoczenia. 
Jednym z elementów programu było również wieczorne spotkanie z rodzicami uczniów.

      Realizacja programu była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kórnik, za co dziękują szkolne organizatorki: Agnieszka Półchłopek, Danuta Koszarek-Szternel oraz Anna Szlacheta.
   Opracowała: Agnieszka Półchłopek

Skip to content