SZKOLNY  BUDŻET  OBYWATELSKI

Projekty, które przeszły pozytywną weryfikację Zespołu ds. Szkolnego Budżetu Obywatelskiego i zostały zakwalifikowane do etapu głosowania:

Projekty małe (1000 zł)
1. Kluby zainteresowań.
2. Głośniki do muzyki.
3. Lepsza szkoła-lepszy świat.
4. Strefa piknikowa.
Projekty duże (3000 zł)
1. Lepsza szkoła.
2. Sportowa zabawa.
3. Piłkarzyki.
4. Cisza na sprawdzianach.
5. Szkolne Newsy.

Projekty, które nie przeszły pozytywnej weryfikacji Zespołu ds. Szkolnego Budżetu Obywatelskiego i  zostały odrzucone:

ProjektPowód odrzucenia 
Radiowęzeł szkolny.Przekroczono kwotę budżetu. Nie uwzględniono kosztów montażu.
Ciche miejsce.Brak możliwości lokalowych.
Cymbergaj.Cymbergaj  w kwocie do 3000 zł jest słabej jakości i krótko posłużyłby uczniom.
Sklepik szkolny.Brak odpowiednich warunków lokalowych.
Ulepszona szkoła.Przekroczono kwotę budżetu. Brak możliwości lokalowych na sklepik.
Klasa B. Na sali gimnastycznej są bramki.
Nowe rzeczy w szkole.Przekroczono kwotę budżetu.

*Autorzy odrzuconych projektów mają prawo do odwołania się od wyników weryfikacji do 17.03.23r. Odwołanie na piśmie prosimy składać w  sekretariacie szkoły. 

Zespół ds. Szkolnego Budżetu Obywatelskiego

Skip to content