Bezpieczne relacje z rówieśnikami

Dzisiaj na projektowej lekcji w klasie 1d podjęliśmy temat: Jak powinny wyglądać relacje między rówieśnikami, żeby były bezpieczne? Na początku porozmawialiśmy o różnych rodzajach emocji, jakie mogą nam towarzyszyć: złość, strach, smutek, stres, radość, zdziwienie, zaskoczenie, wstręt. Klasa obejrzała film dotyczący tematu, a następnie podzieliła się na 3 zespoły i miała za zadanie narysować, po rozmowach w grupie, jak można rozładować złe emocje, takie jak strach, złość, smutek. Następnie liderzy zespołu przedstawiali propozycje na forum klasy. Wszystkie były bardzo ciekawe. Kolejne zadanie polegało na dobraniu się w pary i rysowaniu dowolnej emocji na plecach koleżanki/kolegi. Ta koleżanka/kolega miała rysować na swojej kartce emocje rysowaną na jej plecach. W ten sposób dzieci wczuwały się w emocje swoich rówieśników. Okazało się to zadaniem niełatwym, ale kilku osobom udało się wczuć wzajemnie w swoje emocje. Poruszony został temat empatii i wraz z bohaterką Alicją pomogliśmy razem koleżance, która była wyśmiewana przez chłopca z klasy. Konkluzją całego tematu projektowego było stwierdzenie, że każde emocje są ważne i każdy może je przeżywać tylko, żeby umieć prawidłowo je rozładować nie robiąc nikomu krzywdy. Na koniec dzieci wkleiły sobie do swojej książeczki bohatera naklejkę z kolejną zdobyta sprawnością czyli empatią.

Opracowała: Arleta Rauk

Zdjęcie przedstawia grupę dzieci w pomieszczeniu, które wydają się być zaangażowane w różnorodne aktywności edukacyjne. Są rozmieszczone przy stołach, na których widać przybory do pisania i inne materiały edukacyjne. Niektóre dzieci rysują lub piszą, podczas gdy inne wydają się rozmawiać ze sobą. Nastrój wydaje się być skupiony i kreatywny.
Na zdjęciu widać grupę dzieci w jasnym pomieszczeniu, które wydają się być zaangażowane w zajęcia rysunkowe i pisemne. Siedzą przy stołach, mają przed sobą otwarte piórniki i różnego rodzaju przybory do pisania. Dzieci są skoncentrowane na swojej pracy, niektóre z nich rozmawiają ze sobą. Ogólnie atmosfera wydaje się być przyjazna i wspierająca kreatywność.
Skip to content