Bohater ON – włącz historię!

Nasz szkoła bierze udział w akcji „Bohater ON w Twojej szkole”. Jest to część ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej: „Bohater ON – włącz historię”. Akcja ma na celu   upamiętnienie, uhonorowanie i bezpośrednią pomoc uczestnikom powstania warszawskiego, a także promocję patriotycznych postaw i znajomości historii XX wieku.

Uczniowie klas IV –VIII podczas wrześniowych lekcji historii nie tylko  zapoznali się z podstawowymi informacjami o wydarzeniu, ale także z wielkopolskimi śladami w powstaniu warszawskim z 1944 roku.  Przy wykorzystaniu materiałów przygotowanych przez twórców akcji lekcje nie były nudne i monotonne. Były słuchowiska, prezentacje, filmy i dyskusje i piosenki.Skip to content