Kórnickie Dni Nauki

  22 września w ramach dziewiątej edycji tej edukacyjnej imprezy uczniowie klas V-VI wysłuchali wykładu p. Kingi Nowak-Dyjety – kierowniczki Arboretum PAN w Kórniku – o znaczeniu drzew dla ekosystemów, ochrony klimatu, zdrowia i gospodarki człowieka. Kolejna grupa uczniów z klas VII-VIII poznawała rodzaje i źródła zanieczyszczeń powietrza oraz ich wpływ na nasze samopoczucie dzięki wykładowi p. Krzysztofa Mączkowskiego z Fundacji Zakłady Kórnickie. Natomiast uczniowie z klas V-VIII mieli okazję zapoznać się z sylwetką Generałowej Jadwigi Zamoyskiej oraz jej dziełem, czyli Szkołą Domowej Pracy Kobiet, którą  przybliżyła im p. Danuta Podolak z FZK. 
W kolejnym dniu to nasi uczniowie gościli w instytucjach naukowo-badawczych. Naukowcy z Instytutu Dendrologii PAN – panie dr Weronika Żukowska, dr Emilia Pers-Kamczyc, Martyna Lasek i Dominika Robak – odkrywały przed młodymi przyrodnikami tajniki DNA, praktyczne sposoby i techniki jego izolacji oraz perspektywy rozwoju genetyki, natomiast p. dr Teresa Hazubska-Przybył wyjaśniała metody oraz zastosowania kultur in vitro w celach zachowania puli genowej zagrożonych gatunków czy produkcji roślin o pożądanych cechach. Na równie niesamowite zajęcia dotyczące życia drzew w Arboretum zabrał trzecioklasistów p. dr Krzysztof Ufnalski.
Również Biblioteka Kórnicka PAN ujawniła swoje najcenniejsze skarby – starodruki. Pani Małgorzata Potocka zapoznała naszych uczniów z oryginałami dzieł Jana Kochanowskiego, tajnikami czerpania papieru i ozdabiania dawnych ksiąg, natomiast p. dr Kazimierz Krawiarz w Izbie Pamięci w Bninie przybliżył uczestnikom spotkania sylwetkę i dokonania literackie naszej noblistki, Wisławy Szymborskiej. 
      KDN-owskie spotkania z nauką dobiegły końca, ale jak zwykle były okazją do zdobycia wiedzy poprzez praktykę, emocje i doświadczenie, a to daje najlepsze efekty.

Koordynatorka projektu: Agnieszka Półchłopek

Skip to content