Akcja „Sprzątanie Świata” 20-30.09.22

  29 edycja akcji, której tegoroczne hasło brzmiało „Wszystkie śmieci są nasze”, realizowana była w naszej szkole w dniach 20-30 września. Jej idea dotyczyła nie tyle sprzątanie okolicznych terenów, co edukacji na rzecz ochrony środowiska, redukcji odpadów oraz właściwej ich segregacji. Nie chodziło w niej bowiem tylko o to, aby po kimś sprzątać, ale o to, aby nie śmiecić. W ramach projektu nauczyciele przygotowali tematyczną wystawę informacyjną w holu szkoły, realizowali w klasach I-III ekologiczne warsztaty, przeprowadzili również konkurs plastyczny organizowany przez Wydział Ochrony Środowiska naszej gminy. W tym konkursie nasza uczennica Lena Paleń z kl. IIIb zdobyła trzecie miejsce. 
Czterdziestu szkolnych ekologów razem ze swoimi rodzicami udało się w teren sprzątając okolicę, a swoje „znaleziska” dokumentowali fotograficznie. Wzorem lat ubiegłych uczniowie z ośmiu klas (1d, 3a, 4a, 4c, 6a, 6b, 6c, 8a) razem z wychowawcami działali na rzecz środowiska w Arboretum PAN w Kórniku – grabili liście, zbierali szyszki i kasztany, wykonywali proste prace porządkowe, a przy okazji również dobrze się bawili i integrowali w grupie. 
      Takie wielokierunkowe formy edukacji ekologicznej, wykorzystujące działanie i współpracę uczniów, rodziców i nauczycieli, pozwalają mieć nadzieję na wzrost odpowiedzialności ludzi za stan naszego najbliższego środowiska.
Koordynator projektu: Agnieszka Półchłopek

Skip to content