„Przejście przez Morze Czerwone”

Na zajęciach z religii w klasach 4b oraz 5a uczniowie wykonali pracę plastyczną „Przejście przez Morze Czerwone”. To wydarzenie umocniło wiarę Izraelitów i stało się zasadniczym elementem wyznania wiary. Przejście przez Morze Czerwone w chrześcijańskim rozumieniu jest znakiem chrztu świętego i wyzwolenia z grzechu.

Uczniowie z wielkim zaangażowaniem wykonywali pracę, dbali szczegóły i z dumą prezentowali efekty swojej pracy:)

Opracowała Monika Czubanowska

Skip to content