Re.kologia – Drużyna Sir Pet-era 

Uczniowie klas 1-3 oraz 4-8 uczestniczą w projekcie Re.kologia, którego celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej w zakresie segregacji odpadów. Uczniowie co miesiąc uczestniczą w zajęciach prowadzonych podczas zajęć lekcyjnych (klasa 1d) bądź koła biologicznego podczas, których uczniowie poszerzają swoją wiedzą na temat ochrony środowiska oraz kształtują postawy proekologiczne. Poznają zasady recyklingu. Do każdej lekcji uczniowie otrzymują kartę pracy dotyczącą np. „pojemników na odpady”, dzięki czemu najmłodsze klasy doskonale radzą sobie z segregacja. Podczas koła biologicznego, uczniowie zrealizowali lekcje z bloku “Wiem wszystko o segregacji odpadów”.  Czas trwania projektu październik – maj.

Koordynatorzy: Małgorzata Grzelczak i Arkadiusz Dobosz 

Skip to content