Warsztaty przyrodnicze i akcja „Kasztany” w SP2 w Kórniku

Po raz kolejny w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku odbyły się warsztaty przyrodnicze pt.: ” Las i jego mieszkańcy”. Jak co roku poprowadzili je zapaleni miłośnicy przyrody p. Grzegorz Marciniak i p. Andrzej Jesse, którzy przybyli z niesamowitą atrakcją w postaci płomykówki Luny i puchacza bengalskiego Karo. Celem tego spotkania było przybliżenie uczniom klas 0-3 ekosystemu jakim jest las, jego warstwowej budowy z charakterystyczną fauną i florą naszych okolic. Prelegenci przygotowali bogatą wystawę. Składały się na nią plakaty roślin i zwierząt leśnych. Scenografię dopełniały paśnik z typowymi warzywami, którymi dokarmia się zwierzęta leśne, karmnik wypełniony ziarnem dla ptaków, podsyp, lizawka, budka lęgowa. Dzieci miały także okazję zapoznać się z instrumentami myśliwskimi, które na przestrzeni czasu zmieniały swój wygląd, materiał, z którego były wykonane i dźwięk. Dopełnieniem była prezentacja. Przybliżyła ona uczniom naturalne środowisko zwierząt oraz uzmysłowiła jak ważną rolę las pełni w życiu człowieka i co trzeba robić, aby nie zakłócać tej harmonii. Omówiono także rolę i znaczenie strażnika leśnego oraz kół łowieckich. Ze względu na zbliżająca się zimę, która jest trudnym okresem dla zwierząt leśnych, zostały omówione także sposoby ich dokarmiania. W celu niesienia pomocy zwierzętom zimą, została zorganizowana w szkole zbiórka kasztanów dla zwierzyny płowej. Społeczność szkolna jak zwykle wykazała się dużym zaangażowaniem i empatią włączając się w akcję. W przeciągu pięciu dni udało się zgromadzić 11 worków kasztanowego przysmaku i worek orzechów włoskich. Dary zostały przekazane prowadzącym warsztaty, a za ich pośrednictwem trafią do zwierzyny. Zajęcia wraz z akcją miały nie tylko cel poznawczy i wychowawczy, ale wywarły ogromny wpływ na uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody. Zaowocowało to wspaniałymi pracami plastycznymi Filipa, ucznia z klasy 3d. Rysunki przedstawiające Lunę i Karo, trafiły w ręce prowadzących jako podziękowanie za spotkanie.

Organizatorki:

A. Rzońca-Tomczak, E. Kubicka

Skip to content