Wyniki konkursu „ECOKONKURS”

Serdeczne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w „ECOKONKURS”. W ramach konkursu udało się zebrać 205,25 kg odzieży dając nam 76 miejsce na 199 szkół biorących udział w konkursie. Dzięki zebranej odzieży mogliśmy pomóc, słabszym i uboższym. Pomaganie jest ważne ponieważ kształtuje empatię, umożliwia nabycie umiejętności komunikacji oraz współpracy, cech niezbędnych w dorosłym życiu. Oprócz zebranej odzieży uczniowie mogli dowiedzieć się „ JAK DAĆ PRZEDMIOTOM DRUGIE ŻYCIE! Co można zrobić z odpadów i niepotrzebnych przedmiotów?”. Organizatorem konkursu jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, która od blisko 30 lat prowadzi działania na rzecz wychowania oraz edukacji dzieci i młodzieży.

Szkolni koordynatorzy: Arkadiusz Dobosz, Małgorzata Grzelczak.

Skip to content