Międzynarodowy projekt „Kreatywne prace plastyczne”

W roku szkolnym 2023/2024 świetlica szkolna uczestniczy w Międzynarodowym projekcie edukacyjnym Kreatywne prace plastyczne.

Celem projektu jest zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności uczestników poprzez różnorodne działania plastyczne.

Pierwsze zadanie polegało na wykonaniu pracy malarskiej techniką mokre w mokrym . 

Skip to content