REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „ Kartka Wielkanocna”

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku ( Arleta Rauk, Aleksandra Piątkiewicz )

2. Zasięg konkursu obejmuje uczniów klas 1-3

3.Cele konkursu:

a) popularyzowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi, 

b) zachęcenie najmłodszych do kultywowania zwyczaju obdarowywania się kartkami okolicznościowymi, 

c) rozwój umiejętności plastycznych i wrażliwości artystycznej.

4.Zasady uczestnictwa:

-udział w konkursie polega na samodzielnym wykonaniu przez ucznia kartki wielkanocnej

-praca powinna zostać wykonana na papierze z brystolu dowolną techniką;

5.Kryteria:

– kreatywność,

– pomysłowość,

– oryginalność,

–  estetyka wykonania

 – samodzielność wykonania.

6. Prace należy złożyć do  03.04.2023 r. do Pani Arlety Rauk lub Aleksandry Piątkiewicz

7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 5.04.2023 r.

8. Najlepsze prace zostaną wybrane przez jury powołane przez organizatorów.

9. Organizator przewiduje nagrody oraz dyplomy.

Informacji dotyczących konkursu udziela:

Arleta Rauk – wychowawca klasy 3a oraz Aleksandra Piątkiewicz – nauczyciel współorganizujący klasy 3b

Skip to content