SPLĄTANI ZE ŚWIATEM projekt z okazji Dnia Ziemi dla kl. 7-8

W ramach organizacji Dnia Ziemi grupa uczniów z kl. 7-8 uczestniczyła w projekcie Centrum Edukacji Obywatelskiej, którego hasło „Splątani ze światem” miało młodzieży wskazać nasze powiązania ze światem przyrody – zależności pokarmowe, podobieństwa, działania człowieka, oddziałujące pozytywnie lub negatywnie na otaczającą nas przyrodę. Uczestnicy w terenie szukali oznak wiosny, odnajdywali drzewo, korzystając ze wszystkich zmysłów prócz wzroku, wykonywali zdjęcia elementów biocenozy za pomocą lup na telefonie i poszukiwali w nich naturalnych wzorów.
Całość projektu zostanie zamieszczona na Padlecie CEO. Natomiast w holu szkoły przygotowano okolicznościową wystawkę.

Organizatorka: Agnieszka Półchłopek

Skip to content