Author name: Remigiusz Niezgódka

Podsumowanie akcji – Opatrunek na ratunek

W dniach od 17 lutego do 3 marca 2023r. już po raz szósty została zorganizowana akcja charytatywna „OPATRUNEK NA RATUNEK” prowadzona przez fundację pomocy humanitarnej REDEMPTORIS MISSIO. Celem akcji było zebranie dla misyjnych szpitali i przychodni w Afryce jak największej ilości środków opatrunkowych do udzielania pomocy tym, których nie stać na wizytę w przychodni czy leczenie w państwowych szpitalach. Łącznie zebrano 417 darów.

Z serca wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy 💛

Organizatorzy: Paulina Tórz, Anna Stelmach, Arleta Rauk.

Konkurs niemieckojezyczny – Osterkarte

Zapraszam wszystkich chętnych uczniów z klas 7 i 8 do udziału w konkursie niemieckojęzycznym. Celem ucznia jest przygotowanie pięknej kartki wielkanocnej z życzeniami w języku niemieckim.Technika i forma wykonania dowolna.

Celem konkursu jest:

-rozbudzanie zainteresowania uczniów językiem niemieckim,

-rozwijanie uzdolnień językowych i plastycznych,

-doskonalenie umiejętności językowych,

-kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury oraz języka.

Prace należy oddać nauczycielowi j.niemieckiego p.Paulinie Tórz do dnia 31 marca.

Viel Spass!

„DZIEŃ MATEMATYKI”  W KLASIE 3D

14 marca 2023 r. po raz kolejny obchodziliśmy „Dzień Matematyki”. Naszym gościem była mama naszego kolegi, Pani Natalia, która pracuje w banku. Tym razem uczyliśmy się wypełniać formularze bankowe oraz próbowaliśmy swoich sił w programie Excel. Trzymaliśmy w swoich rękach 120 zł w dziesięciogroszówkach. Był to dość ciężki worek pieniędzy! Poza tym dzięki przyniesionemu przez p. Natalię urządzeniu o nazwie tester banknotów, mogliśmy sprawdzić, czy przyniesione banknoty nie są sfałszowane. Dowiedzieliśmy się, że polskie banknoty są bardzo dobrze zabezpieczone. Była to wspaniała lekcja matematyki! J

Oto link do prezentacji:

https://drive.google.com/file/d/1L3ZwvNKtj-cjIKVcfuZ2nw2yR9PVChUd/view?usp=share_link

Opracowała Elżbieta Kubicka

„Archipelag Skarbów” w Szkole Podstawowej nr 2 

W dniach 14-15 marca realizowany był program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”, dedykowany uczniom klas 7-8, który od lat wpisany w szkolne działania wspierające młodego człowieka w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji, dokonywaniu właściwych i bezpiecznych wyborów. Głównymi realizatorami dwudniowych spotkań byli edukatorzy – Anna Dyndul, Rafał Guza i Jakub Placha – z Fundacji Wychowanie w Dialogu.
Dzięki spotkaniom młodzież z sześciu klas miała możliwość uczestniczenia w programie, którego celem jest długofalowe zapobieganie zachowaniom ryzykownym takim jak: przemoc rówieśnicza, korzystanie z alkoholu i narkotyków, oglądanie pornografii, poniżanie innych, a z drugiej strony motywowanie młodych ludzi do realizacji swoich marzeń, pasji i unikania zachowań problemowych, mogących przekreślić piękne plany. 
W trakcie warsztatów wykorzystujących obrazy, muzykę i liczne metafory przekazywana była wiedza o sposobach budowania relacji opartych na zaufaniu i szacunku, radzeniu sobie ze złością, gniewem, zakochaniem, pobudzeniem. Przeprowadzono również trening asertywności, w ramach  którego uczestnicy ćwiczyli umiejętność przeciwstawiania się presji otoczenia. 
Jednym z elementów programu było również wieczorne spotkanie z rodzicami uczniów.

      Realizacja programu była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kórnik, za co dziękują szkolne organizatorki: Agnieszka Półchłopek, Danuta Koszarek-Szternel oraz Anna Szlacheta.
   Opracowała: Agnieszka Półchłopek

SZKOLNY  BUDŻET  OBYWATELSKI

Projekty, które przeszły pozytywną weryfikację Zespołu ds. Szkolnego Budżetu Obywatelskiego i zostały zakwalifikowane do etapu głosowania:

Projekty małe (1000 zł)
1. Kluby zainteresowań.
2. Głośniki do muzyki.
3. Lepsza szkoła-lepszy świat.
4. Strefa piknikowa.
Projekty duże (3000 zł)
1. Lepsza szkoła.
2. Sportowa zabawa.
3. Piłkarzyki.
4. Cisza na sprawdzianach.
5. Szkolne Newsy.

Projekty, które nie przeszły pozytywnej weryfikacji Zespołu ds. Szkolnego Budżetu Obywatelskiego i  zostały odrzucone:

ProjektPowód odrzucenia 
Radiowęzeł szkolny.Przekroczono kwotę budżetu. Nie uwzględniono kosztów montażu.
Ciche miejsce.Brak możliwości lokalowych.
Cymbergaj.Cymbergaj  w kwocie do 3000 zł jest słabej jakości i krótko posłużyłby uczniom.
Sklepik szkolny.Brak odpowiednich warunków lokalowych.
Ulepszona szkoła.Przekroczono kwotę budżetu. Brak możliwości lokalowych na sklepik.
Klasa B. Na sali gimnastycznej są bramki.
Nowe rzeczy w szkole.Przekroczono kwotę budżetu.

*Autorzy odrzuconych projektów mają prawo do odwołania się od wyników weryfikacji do 17.03.23r. Odwołanie na piśmie prosimy składać w  sekretariacie szkoły. 

Zespół ds. Szkolnego Budżetu Obywatelskiego

Skip to content